Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 2137 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน Star Coffee ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 082-5569179
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม
วัตถุดิบที่ได้รับรอง นมสด กาแฟคั่ว
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ไข่เจียว ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 097-9366266
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร ข้าวไข่เจียว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อน่องติดสะโพกไก่ เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไส้กรอกไก่ ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หอมหมู ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 061-9150046
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q หมูสามชั้น สันคอหมู ไข่ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหมูเผา พริกขี้หนูแดง หอมแขก ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เฮงปังปั้ว ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5108888
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร ขนมหวาน
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อมะพร้าวน้ำหอม
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ราดหน้า ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 086-9953443
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร ราดหน้า
วัตถุดิบที่ได้รับรอง วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน จีฟาไฉ ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 062-2326536
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ สะโพกไก่ ไก่จ๊อ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ราดแกงป้าภา ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 087-7372909
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร ข้าวราดแกง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ ข้าวหอมมะลิ สะโพกหมู
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน หอมนานตามสั่ง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ 1873 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 063-4401345
พิกัด 13.73386, 100.53791
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ราชาโตเกียว ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5548404
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารทานเล่น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูอัด ไส้กรอก สะโพกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ห้องอาหารผู้ป่วยใน ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5548404
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารผู้ป่วย
วัตถุดิบที่ได้รับรอง หมูบะช่อ น้ำสต๊อกไก่ ซุปฟักทอง
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
previous123456789...213214next

Q Restaurant : Footer