Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1724 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ครัวคุณแมว
ที่อยู่ 28 หมู่ 3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  62110
โทรศัพท์ 0-5573-0272, 08-1604-1798
พิกัด 16.65447, 99.57927
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง คะน้า ผักกาดขาว
ระยะเวลาการรับรอง 23 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ไร่ส้ม
ที่อยู่ 844/1 หมู่ 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  62120
โทรศัพท์ 08-5999-9291
พิกัด 16.19283, 99.71004
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวจากน้ำส้มสด เมนูอาหารที่มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา ไข่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ผักกาดหอม ถั่วลันเตา
ระยะเวลาการรับรอง 23 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Coffee Shop โรงแรมแพร่นครา
ที่อยู่ 3 ถนนเหมืองหิต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  54000
โทรศัพท์ 0-5452-1321
พิกัด 18.13628, 100.1458
ประเภทอาหาร แฮมลวก, ไส้กรอกทอด, ไข่ดาว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ ไส้กรอก แฮม
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ห้องอาหารแม่ยม โรงแรมแม่ยมพาเลส
ที่อยู่ 181/6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  54000
โทรศัพท์ 0-5340-0799
พิกัด 18.14859, 100.14911
ประเภทอาหาร ไก่ขมิ้น, ไก่เทอริยากิ, ไก่แช่เหล้า, ปลาทอดสมุนไพร, ปลาทอดราดน้ำแดง, ปลานึ่งมะนาว แฮมลวก ไส้กรอกทอด
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่ ปลานิล แฮม ไส้กรอก
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนต้นฝ้าย (ศูนย์อาหารบ้านฝ้าย)
ที่อยู่ 57/6 หมู่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  54130
โทรศัพท์ 0-5452-3114
พิกัด 18.11191, 100.1377
ประเภทอาหาร ไก่ย่างมะแขว่น ผักเชียงดาผัดไข่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักเชียงดา
ระยะเวลาการรับรอง 29 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ฮั้วเลิศรส
ที่อยู่ 123 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์ 08-9999-9124
พิกัด 18.7674, 100.7803
ประเภทอาหาร ไก่ทอดเกลือ เห็ดเข็มทองทอด เห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอย เนื้อหมู/หมูกรอบทอดกระเทียม
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 07 กันยายน 2561 - 06 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน รันเวย์
ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์ 0-5477-3125 / 089-999-9175
แผนที่ ร้านรันเวย์
พิกัด 18.79752, 100.77877
เว็บไซต์ http://www.runwaycoffee.com/restaurant.html
ประเภทอาหาร หมู/ไก่ทอดเกล็ดหิมะ, หมู/ไก่ทอดมะแขว่น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 07 กันยายน 2561 - 06 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สวนอาหารเรือนแก้ว
ที่อยู่ 1/1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์ 080-604-6454
พิกัด 18.7925, 100.7903
ประเภทอาหาร หมูแดดเดียว, ซี่โครงหมูทอดกระเทียม, ไก่ทอดน้ำปลา, ไก่ทอดมะแขว่น, เห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอย, ยำหัวปลี,ผักรากไฟแดง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ซี่โครงหมู เนื้อหมู เนื้อไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง หัวปลี ผักราก มะแขว่น
ระยะเวลาการรับรอง 07 กันยายน 2561 - 06 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ล้านช้าง
ที่อยู่ 777 หมู่ 2 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42130
โทรศัพท์ 08-5465-1234
พิกัด 17.492134, 101.696907
ประเภทอาหาร ขาหมูล้านช้าง ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ ปูนิ่มทอดกระเทียม ปากเป็ดทอด ลาบหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ขาหน้าหมู ปูนิ่ม ปากเป็ด เนื้อหมูและชิ้นส่วน
ระยะเวลาการรับรอง 28 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2563
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ห้องอาหารกาลาโต โรงแรมฟอร์ร่าฮิล์ล รีสอร์ท
ที่อยู่ 150 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000
โทรศัพท์ 081-7681115 , 084-9568890
แผนที่ ร้านห้องอาหารกาลาโต โรงแรมฟอร์ร่าฮิล์ล รีสอร์ท
พิกัด 17.48383, 101.65225
ประเภทอาหาร สลัดปูนิ่ม ไก่ทอดสมุนไพร ทอดมันกุ้ง เต้าหู้ทรงเครื่อง ลาบหมูทอด ผัดไทยกุ้งสด
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เต้าหู้ไข่ไก่ ไส้กรอกไก่คอกเทล
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูนิ่ม ปีกกลางไก่ กุ้งขาว หมูสับ เนื้อหมู เส้นจันทร์สด
ระยะเวลาการรับรอง 28 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2563
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer