Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 2137 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ไข่เจียวคุณชาย ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 097-9366266
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร ข้าวไข่เจียว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Five Star ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 090-2993224
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารทานเล่น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปีกบน ไก่ย่าง สะโพกไก่ ไก่สวรรค์ ไก่ห่อสาหร่าย ไส้กรอกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน จิตฤทัย ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 089-4916615
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง วุ้นเส้น ไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นเนื้อ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Egg Station ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5548404
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารจานเดียว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ปลาทิพย์
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เบคอน
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน พี่หมูแดง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 085-9156494
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง วุ้นเส้น ไก่แผ่น
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ชวนหิว ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 097-9366266
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ ขาหมูพะโล้
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ชาบู ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5548404
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร สุกี้ชาบู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ฟองเต้าหู้ เต้าหู้ชีส เนื้อปลาบด เต้าหู้ปลา ไก่แผ่น วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลูกชิ้นปลานายเม้ง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 34 ชั้น 1 ถนนอังรัดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 095-5548404
พิกัด 13.74546, 100.53481
ประเภทอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เห็ดนางรมหลวงใหญ่ พริกขี้หนูแห้ง ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวขาหมู ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
ที่อยู่ 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310
โทรศัพท์ 02-3087600
พิกัด 13.76212, 100.59631
ประเภทอาหาร ข้าวขาหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ อกไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวมันไก่ ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
ที่อยู่ 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310
โทรศัพท์ 02-3087600
พิกัด 13.76212, 100.59631
ประเภทอาหาร ข้าวมันไก่
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง นักเก็ตไก่ ไก่จ๊อ ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer