Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1800 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน โฮมบุญ
ที่อยู่ 888 ม.1 ถ.ชัยภูมิ - แก้งคร้อ ต. โพนทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 084 - 8283830
พิกัด 15.8377338, 18.5092
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร แจ๋วฮ้อน
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู ไข่ไก่ เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว ชีฝรั่ง
ระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน มาตา คูซีน
ที่อยู่ 311/8 หมู่ 15 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 084 - 8330909
พิกัด 15.831664, 18.4865
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร สะเต็กหมู/เนื้อ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัว แครอท
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค
ระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน รื่นรมย์
ที่อยู่ 447 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 090 - 5314664   โทรสาร -
พิกัด 15.813372, 102.024863
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร พะแนงปลากราย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เครื่องปรุงรส
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อปลา มะเขือ ถั่วฝักยาว
ระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน "เรา" เอมโอช
ที่อยู่ 357/1 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 081 - 9998680
พิกัด 15.812144, 102.033623
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร ไข่กะทะ
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ ไส้กรอก
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักชี
ระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ก๋วยเตี่ยวยกชาม
ที่อยู่ 49/11 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ 088 - 5987845
พิกัด 15.817106, 182968
เว็บไซต์ -
ประเภทอาหาร โจ๊กหมู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง หมูยอ
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักชี่
ระยะเวลาการรับรอง 16 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านรุ่งโภชนา
ที่อยู่ เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  61140
โทรศัพท์ 0614863665
พิกัด 15.37206, 100.07257
ประเภทอาหาร 1.ไก่ผัดพริกไทยดำ 2.ผัดผักกรูดน้ำมันหอย 3.ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักกรูด ต้นอ่อนทานตะวัน
ระยะเวลาการรับรอง 31 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านข้าวแกงพี่แต้ว
ที่อยู่ 8/5 หมู่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 062-316-1174
พิกัด 12.971165, 99.896057
ประเภทอาหาร เมนูอาหารที่มีวัตถุ(เนื้อหมู,เนื้อไก่)เป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 30 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านปู๊น ปู๊น ก๋วยเตี๋ยวหมู-ไก่ตุ๋น ต้นอ่อนปลอดสารพิษ ปลอดผงชูรส
ที่อยู่ 215/1 ถนนราชวิถี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 086-572-2355
พิกัด 13.088325, 99.955877
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยวหมู-ไก่ น้ำแดง น้ำตก ข้าวผัดกะเพราและผัดไทย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู เนื้อไก่ ผักชี ต้นหอม ขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว ถั่วงอก
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักบุ้งต้นอ่อน ถั่วงอก
ระยะเวลาการรับรอง 30 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน สถานีบ้านผัก
ที่อยู่ 98/4 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ 089-828-2498
พิกัด 13.092154, 99.940847
ประเภทอาหาร อาหารจานเดียว สลัดผัก และน้ำผลไม้ที่ใช้วัตถุหลักเป็นวัตถุดิบปลอดภัย
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู ไข่ไก่ ปลาแซลม่อน ข้าวโพดอ่อน ถั่วลันเตา แครอท พริกยักษ์ ผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดกรีนโอ๊ค
วัตถุดิบที่รับรองตนเอง ผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดกรีนโอ๊ค ผักคอส ฟินเลย์ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักชี ดอกอัญชัน ผักคื่นฉ่าย กะเพรา สะระแหน่ ดอกแค
ระยะเวลาการรับรอง 30 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ขาหมูโบราณกะทู้ แอนด์ เดอะคาเฟ่ (สาขาโบ๊ทพลาซ่า)
ที่อยู่ 143 ตำบลรัษฎา อำเภอเเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  8300
โทรศัพท์ 076-321475 , 098-0138871
พิกัด 7.92, 98.38
ประเภทอาหาร ข้าวขาหมู ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อหมู ไข่ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 15 สิงหาคม 2561 - 14 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer