Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 1777 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน กุงคุณลุง
ที่อยู่ 468 หมู่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
โทรศัพท์ 064 689 5926
พิกัด 19.3911427, 97.9555924
เว็บไซต์ http://www.unclesbean.com
ประเภทอาหาร ไก่อบคุณป้า หมูอบคุณป้า
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อหมู เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 18 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน อิกคิวไก่ย่างพันล้าน
ที่อยู่ 186 หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ 081 -9661497
พิกัด 15.003668, 102.058426
ประเภทอาหาร ไก่ย่าง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่
ระยะเวลาการรับรอง 04 มิถุนายน 2562 - 03 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน บิ้งนา คาเฟ่
ที่อยู่ 206 หมู่ 6 ถนนมโนราห์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000
โทรศัพท์ 0-81092-6216
พิกัด 7.637625, 100.080499
ประเภทอาหาร ไก่ทอดกระเทียม, หมูผัดพริก, หมูทอดกระเทียม, กระเพราหมูไข่ดาว
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไก่ เนื้อหมู ไข่
ระยะเวลาการรับรอง 11 มิถุนายน 2562 - 10 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ร้านหมี่เกี๊ยวจันดี สาขาทุ่งสง
ที่อยู่ 34 ถนนศิลปนุสรณ์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
โทรศัพท์ 075411779
พิกัด 8.1683, 99.6771
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/chandinoodle/
ประเภทอาหาร หมูแดง หมูกรอบ ไก่ทอด ไก่ต้มสับ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง สะโพกหมู หมูสามชั้น สะโพกไก่ติดกระดูก
ระยะเวลาการรับรอง 16 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Collection (ร้านตั๊กกะเพราะถาดยักษ์)
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33761, 100.61002
ประเภทอาหาร ข้าวผัดกะเพรา
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ ไก่ เนื้อหมู ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เรือนสายน้ำ
ที่อยู่ 26/1 หมู่ 6 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160
โทรศัพท์ 093 964 4491
พิกัด 14.19504, 100.55167
ประเภทอาหาร สั่งตามเมนู
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปลากะพง ผักสลัด วุ้นเส้น ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Collection (ร้านรสสยาม นู้ดเดิ้ล)
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33761, 100.61002
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เส้นบะหมี่ หมู เส้นหมี่
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Collection (ร้านลุงโก๊ะ ข้าวแกงสูตรโบราณ)
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33761, 100.61002
ประเภทอาหาร ข้าวแกง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไข่ไก่ เนื้อหมู ไก่ ข้าวสาร
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Collection (ร้านราดหน้า สุกี้ เตี๋ยงเอ็มไพร์)
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33761, 100.61002
ประเภทอาหาร ราดหน้า สุกี้
วัตถุดิบที่ได้รับรอง สะโพกหมู น่องไก่ สะโพกไก่ ไข่ไก่ กุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน Food Park (ร้านแม่อิงออน ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ)
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์ 035 213 828
พิกัด 14.33522, 100.61039
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง หมูบด กุ้งขาว เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 19 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2565
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer