Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
 
  กิจกรรม/สัมมนา
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิษณุโลก

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ หรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน เกิดความต่อเนื่อง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เอกสารประกอบการสัมมนา
  1. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)
  2. ระบบ Q Restaurant Report
  3. คู่มือการใช้งานระบบ Q Restaurant Report
  4. เทคนิควิธีการตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหาร
  5. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
  6. เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
  7. คู่มือการย่อขนาดรูปภาพ
  อ่านทั้งหมด...
 
  ค้นหาร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q รายจังหวัด
 
  จำนวนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้งหมด 2137 ร้าน  
  ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ใหม่ !!!
ร้าน ชาบูป้าเขียด ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210
โทรศัพท์ 091-1648265
พิกัด 13.88413, 100.56374
ประเภทอาหาร สุกี้ชาบู
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง เต้าหู้ปลา ฟองเต้าหู้ ปลาม้วนสาหร่าย ปูอัด ลูกชิ้นกุ้ง
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน แม่มี่ข้าวซอย ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210
โทรศัพท์ 089-7377676
พิกัด 13.88413, 100.56374
ประเภทอาหาร ข้าวซอย อาหารเหนือ
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ หอมแขก น่องไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ตั๊กกะเพราถาดยักษ์ ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210
โทรศัพท์ 0959094309
พิกัด 13.88413, 100.56374
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q เนื้อไก่ เห็ดเข็มทอง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูอัด
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน กามเทพตามสั่ง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 094-5828674
พิกัด 13.90214, 100.53357
ประเภทอาหาร อาหารจามสั่ง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q ไข่ไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง วุ้นเส้น
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวมันกันเอง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 081-9241506
พิกัด 13.90214, 100.53357
ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยจั๊บญวน
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ข้าวแกงพี่รัตน์ ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 097-1596996
พิกัด 13.90214, 100.53357
ประเภทอาหาร ข้าวราดแกง
วัตถุดิบที่ได้รับรอง สะโพกหมู อกไก่ ข้าวหอมมะลิ
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ลูกชิ้นชาววัง ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 086-3567311
พิกัด 13.90214, 100.53357
ประเภทอาหาร อาหารทานเล่น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ไส้กรอกไก่ ไส้กรอกนม กะหล่ำปลี
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน เครปไส้แตก ศูนย์อาหาร CP Food World สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 081-5262425
พิกัด 13.90214, 100.53357
ประเภทอาหาร อาหารทานเล่น
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ปูอัด โบโลน่าไก่ ไก่แผ่น แฟรงค์ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน จ.การเจียว CP Food World สาขา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 ม.2 ต.บางตลาด ถนน แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 090-492-0329
พิกัด 13.90178, 100.53278
ประเภทอาหาร ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง
วัตถุดิบประเภทสินค้า Q สะโพกไก่
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ข้าวหอมมะลิ ปูอัด แหนม เต้าหู้ไข่ไก่ ไส้กรอกไก่ แฟรงค์ไก่
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................
ร้าน ณัฐธีร์ CP Food World สาขา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่อยู่ 58/21 ม.2 ต.บางตลาด ถนน แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร  11120
โทรศัพท์ 097-103-3354
พิกัด 13.90178, 100.53278
ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว
วัตถุดิบที่ได้รับรอง ถั่วลิสงป่น
ระยะเวลาการรับรอง 02 ธันวาคม 2565 - 01 ธันวาคม 2568
...............................................................................................................................................................................................

Q Restaurant : Footer